Doel

Elke foto wordt zo creatief mogelijk benaderd. Bij opdrachten houden we ervan vooraf met de opdrachtgever(s) samen te zitten en te luisteren naar de inbreng van de betrokken mensen.

Opbouwende kritiek is altijd welkom en we zijn er terdege van bewust dat niet iedereen dezelfde smaak heeft, maar door een goede samenwerking en goede verstandhouding, zijn we er zeker van dat we tot het gewenste resultaat komen.